ZAVEZA

7 kroků k úspěšnému projektu

Seznámíme se s Vaším podnikatelským záměrem, na základě, kterého Vám poradíme, jaký dotační program je vhodný pro Váš projekt.

Předložíme Vám cenovou nabídku na zpracování kompletní žádosti o dotaci na klíč. Po odsouhlasení návrhu následuje podpis smlouvy o dílo.

 

Podání žádost. Potřebujeme veškeré podklady. Např.: projektová dokumentace, energetický audit, finanční analýza atd.

 

Vyřídíme za Vás případné úpravy v žádosti o dotaci, které mohou vzejít z vyjádření poskytovatele dotace.

 

Veřejnou zakázku zpracujeme na míru Vašemu projektu na základě platných právních předpisů, nebo dle aktuálních pravidel konkrétního dotačního programu. 

 

Připravíme pro poskytovatele dotace kompletní správu o realizaci včetně povinné publicity. Zadáme žádost o platbu.

 

Váš projekt po předepsanou dobu udržitelnosti budeme administrovat, připravovat výroční správy a doložíme je poskytovateli dotace. Během udržitelnosti projektu mohou nastat kontroly od poskytovatele dotace, případně od dalších státních orgánů. K těmto kontrolám Vám poskytneme plnou asistenci.

 

“Naším cílem je budovat dlouhodobé vztahy s našimi klienty, proto ke všem projektům přistupujeme se stejnou pečlivostí a důležitostí.”