ZAVEZA

ZAVEZA

Dotace a veřejné zakázky na klíč.

S tradicí od roku 2009.

Jsme specialisté na veřejné zakázky a dotační poradenství

S tradicí od roku 2009 pomůžeme každý rok stovkám klientů.

Dotace na klíč

Ve spolupráci s námi se vyhnete veškerým administrativním úkonům a složitým právním předpisům. Předáte nám pouze nezbytné informace... více zde

Veřejné zakázky

Na profilu zadavatele najdete aktuálně vypsané veřejné zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách a interní výběrové řízení pro naše klienty.

PENB

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy. Zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy v případě pronájmu či prodeje nemovitosti. V případě žádosti o stavební povolení u novostavby.

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. OP PIK je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 - 2020. Finanční prostředky.

IROP

Integrovaný regionální operační program. IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

OPŽP

Operační program Životní prostředí. OPŽP program je určený na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. V rámci programu vyřizujeme dotace státním subjektům na úspory energií, zpracování odpadů.

NZÚ

Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností

NZÚ Light

Nová zelená úsporám Light. Koncem roku 2022 byl pod hlavičku Nová zelená úsporám zařazen i program Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Spolu s NZÚ se jedná o Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v RD a bytových domech.

Nabízíme poradenství o energetických úsporách i široké veřejnosti

Jsme kvalifikovaní energetičtí odborníci s garancí Ministerstva průmyslu a obchodu. Naše energetické konzultační a informační středisko (EKIS a mobilní M-EKIS) nabízí široké veřejnosti poradenství o úsporách energie.

Chcete s námi spolupracovat? Kontaktuje nás