Nabízené služby

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Na profilu zadavatele najdete aktuálně vypsané veřejné zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách a interní výběrové řízení pro naše klienty.

PENB

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy

Zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy v případě pronájmu či prodeje nemovitosti. V případě žádosti o stavební povolení u novostavby, nebo v rámci žádosti o dotace v programu NZÚ (Nová Zelená Úsporám).

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK podporuje investiční projekty českých podnikatelů. V rámci programu vyřizujeme žádosti především v oblasti fotovoltaiky, úspory energií, elektro mobility, technologií a další.

IROP

Integrovaný regionální operační program

IROP se zabývá udržitelným rozvojem, především v oblasti energetické úspory budov. V rámci programu vyřizujeme výzvy na zateplování bytových domů.

OPŽP

Operační program Životní prostředí

OPŽP program je určený na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. V rámci programu vyřizujeme dotace státním subjektům na úspory energií, zpracování odpadů a ochrany přírody.