Vyřízení projektu na klíč

7 kroků k úspěšnému projektu

1. Podnikatelský záměr

Seznámíme se s Vaším podnikatelským záměrem, na základě, kterého Vám poradíme, jaký dotační program je vhodný pro Váš projekt.

2. Návrh spolupráce

Předložíme Vám cenovou nabídku na zpracování kompletní žádosti o dotaci na klíč. Po odsouhlasení návrhu následuje podpis smlouvy o dílo.

3. Žádost o dotaci

Podání žádost. Potřebujeme veškeré podklady. Např.: projektová dokumentace, energetický audit, finanční analýza atd.

4. Administrace projektu

Vyřídíme za Vás případné úpravy v žádosti o dotaci, které mohou vzejít z vyjádření poskytovatele dotace.

5. Veřejná zakázka

Veřejnou zakázku zpracujeme na míru Vašemu projektu na základě platných právních předpisů, nebo dle aktuálních pravidel konkrétního dotačního programu. 

6. Správa projektu

Připravíme pro poskytovatele dotace kompletní správu o realizaci včetně povinné publicity. Zadáme žádost o platbu.

7. Udržitelnost projektu

Váš projekt po předepsanou dobu udržitelnosti budeme administrovat, připravovat výroční správy a doložíme je poskytovateli dotace. Během udržitelnosti projektu mohou nastat kontroly od poskytovatele dotace, případně od dalších státních orgánů. K těmto kontrolám Vám poskytneme plnou asistenci.