Energetické úspory společnosti Autoplast, spol. s r.o.- instalace FVE a příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úspory společnosti Autoplast, spol. s r.o.- instalace FVE a příslušenství zadávané zadavatelem Autoplast, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Autoplast, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky: Energetické úspory společnosti Autoplast, spol. s r.o.- instalace FVE a příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění níže uvedené technologie fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem "Energetické úspory společnosti Autoplast, spol. s r.o. - instalace FVE a příslušenství", registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013402. Podrobnosti k realizaci jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky: P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV:

Stavební práce; Elektroinstalační práce; Solární fotovoltaické moduly; Instalace a montáž solárních zařízení

Místo plnění veřejné zakázky:

České Budějovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 800 000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22.8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

22.8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

11.9. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zaveza consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miroslav Mikeš

Kontaktní e-mail: miroslav.mikes@zaveza.cz

Kontaktní telefon: +420 605 275 731

Informace a soubory k veřejné zakázce


Zadávací dokumentace - 22.8.2019:


A
Zadávací dokumentace - 21.10.2019: