X
Menu

Proces realizace

Nemáte povinnost dělat výběrové řízení, přesto chcete oslovit široké spektrum potencionálních dodavatelů, snižovat své náklady a opravdu vybrat nejvhodnějšího dodavatele? Využijte vhodné situace na trhu a nechte potencionální dodavatele, aby se "utkaly" o Vaši zakázku v transparentní a otevřené soutěži. V součinnosti s Vámi vytvoříme zadávací dokumentaci výběrového řízení a doporučíme či doplníme Vámi vybrané kandidáty. Předložíme Vám výsledek výběrového řízení z pohledu cenových nabídek, nabízených dodacích lhůt, záruk, referencí, případně dalších pro Vás rozhodujících kritérií. Teď už jen zbývá připravit smluvní dokumentaci, která Vás ochrání pro případ, že by realizační firma nechtěla dostát svým závazkům. 

 the-process