X
Menu

Postup získání dotace

Seznámení se s vaším podnikatelským záměrem

 • S ohledem na soulad s dotačním programem.
 • Případná korekce tak, aby vyhovoval podmínkám dotačního programu.
 • Informace o postupu, který v případě vašeho zájmu o naše služby, budeme realizovat.

 

Individuální nabídka služeb naší společnosti včetně příkazní smlouvy

 • Ošetření všech povinností žadatele / příjemce dotace
 • Ošetření případných rizik
 • Garance poskytnutých služeb
 • Podpis smlouvy

 

Sestavení a odsouhlasení harmonogramu tvorby dotační žádosti

 • s ohledem na závazky obou smluvních stran (dodání podkladů, průběžnou konzultaci pracovních verzí)
 • včetně cílového termínu pro předání výsledku

 

Tvorba dotační žádosti

 • S cílem maximalizovat šance na získání dotace
 • Průběžná konzultace a upřesňování informací v rámci pravidelných pracovních schůzek či telefonátů

 

Podání dotační žádosti poskytovateli dotace

 • První etapa společné práce je tímto završena
 • Vyčkání na výsledek podané žádosti nebo zahájení přípravných kroků k realizaci (např. výběrová řízení)

 

Oznámení výsledku podané žádosti

 • Zahájení (nebo dokončení) prací na vlastní realizaci projektu
 • V případě neschválení žádosti zjištění, proč nebyla schválena (případné odvolání proti výsledku)

 

Podpis smlouvy s dodavatelem + vlastní realizace dodávky

 • Dohled nad plněním závazků plynoucích ze smlouvy
 • Konzultace případných změn při vlastní realizaci

 

Podání žádosti o platbu

 • na konci projektu
 • v průběhu projektu, po etapách

 

Účast na kontrolách projektu

 • Ze strany poskytovatele dotace
 • Ze strany jiných kontrolních subjektů (FÚ, MPO, atd.)

 

Dohled nad udržitelností projektu

 • Povinnosti žadatele po určitou dobu (3-5 let) po ukončení projektu

 

Řešení nestandardních situací při jejich eventuálním vzniku

 • Fůze společnosti, potřeba prodat předmět dotace, změna statutárních zástupců společnosti, havárie, atd.